gdpr

I forbindelse med køb her på hjemmesiden registrerer Fredericia Musicalteater følgende data:

Navn, adresse, postnummer/by, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om hvilke billetter og evt. tilvalgsvarer der er bestilt/købt.

Formålet med registreringen er at kunne levere de bestilte/købte varer og ydelser. Endvidere vil ordredata indgå i almindelig statistikudarbejdelse.

Data gemmes i en periode på op til fem år. Herefter anonymiseres data.

Nyhedsbrevsmodtagere anonymiseres ikke før nyhedsbrevsmodtagelsen afmeldes.

Ved anmodning om sletning af vores registreringer vil anmodningen indenfor en kalenderuge efterkommes i form af en anonymisering af data. Ikke anonymiserede sikkerhedskopier af data vil eksistere i en periode op til 90 dage efter at anmodningen er efterkommet.